تخمه آفتابگردان نمکی الینا
تخمه آفتابگردان نمکی الینا
الینا تخمه آفتابگردان نمکی الینا

انتخابی سالم و بدون کلسترول!
تخمه‌آفتابگردان الینا یک انتخاب ساده ولی ویژه است. ویژه چون از مواد اولیه سالم و تازه تولید می‌شود که باعث شده تا انتخاب همیشگی طرفداران تخمه‌آفتابگردان و همراه لحظات شاد شما باشد.

تخمه آفتابگردان نمکی الینا
ارزش غذایی
ترکیبات
نظرات کاربران