بیسکویت الفبا الی
بیسکویت الفبا الی

الی بیسکویت الفبا الی

سرگرمی و خوشمزگی باهم!
بیسکویت الفبا الی، از بهترین و طبیعی‌ترین مواد اولیه تهیه شده است. این محصول تجربه همزمان
بازی، آموزش و خوردن یک میان وعده خوشمزه و مقوی را برای کودکان به ارمغان می‌آورد. استفاده از
مواد اولیه غیرتراریخته و فاقد مواد نگهدارنده، امکان تجربه یک میان وعده سالم و خوشمزه را به شما می‌دهد.

بیسکویت الفبا الی
ارزش غذایی
ترکیبات
نظرات کاربران