لینا پف پنیری
لینا پف پنیری

لینا لینا پف پنیری

انتخاب همیشگی!
لینا پف پنیری یک انتخاب همیشگی اما سالم است. این پاپ‌کورن ترد و تازه از مواد اولیه
طبیعی و غيرتراريخته با دستگاه های تمام اتوماتیک تولید شده که آن را به یکی از انتخاب‌ها برای لحظات شاد و مفرح شما تبدیل کرده است.

لینا پف پنیری
ارزش غذایی
ترکیبات
نظرات کاربران