مینی کچاپ لینا
مینی کچاپ لینا

لینا مینی کچاپ لینا

طعم آشنا و پرطرفدار!
برای طرفداران طعم کچاپ، اسنک مینی کچاپ مژده‌ای جذاب است! چون تنها اسنک لیناست که با طعم کچاپ تولید می‌شود. این اسنک مینی با بسته‌بندی خاص از بسته به دهان از پرطرفدارهای اسنک لینا برای همه سنین است. 

مینی کچاپ لینا
ارزش غذایی
ترکیبات
نظرات کاربران