پتی بور شیری الی
پتی بور شیری الی

پتی بور شیری الی

انتخابی سالم و سبک!
 پتی بور شیری الی از مواد اولیه تازه، غیر تراریخته و بدون مواد نگهدارنده تهیه می‌شود. طعم طبیعی شیر موجود در پتی‌بور الی، این محصول را به یک میان وعده سالم و سبک در کنار هر نوشیدنی تبدیل کرده است.

پتی بور شیری الی
ارزش غذایی
ترکیبات
نظرات کاربران